Naše firma se podílela na těchto stavebních zakázkách :

inženýrská činnost při zpracování podkladů pro projekt žampionárny v Nýřanech
investor BOHEMIA PILZ spol. s r.o.
realizace 2000 –2004, Blatnice u Nýřan

výstavba inženýrských sítí včetně komunikace pro žampionárnu v Nýřanech
realizace 2000 –2004, Blatnice u Nýřan

stavební práce Vojenský újezd Hradiště
investor Česká republika-Ministerstvo obrany
realizace 2007 – 2008

stavební práce Bražec
investor Vojenské lesy a statky ČR, s,p.
realizace 2007 – 2008

výstavba inženýrských sítí – Průmyslový areál Bohatice
investor TRYGAS
realizace 2009

stavba přístupových cest a montážních ploch pro větrné elektrárny Jindřichovice a Vrbice
investor Windenergie a.s.
realizace 2009 – 2011

rekonstrukce silnice III/2205 Smolné Pece
investor STRABAG a.s.
realizace 2007

rekonstrukce silnice Sadov
investor STRABAG a.s.
realizace 2013

oprava lesní cesty Mostec
realizace 2013

montáže odvodnění mostních konstrukcí – Karlovy Vary , Sokolov , Kynšperk , Březová u Sokolova , Bílý Kostel
realizace 2006 – 2012
Bögl a Krysl , Sangreen , RHC Praha

izolace mostních konstrukcí dálnice A2 – Kutno, Polsko
investor Bögl a Krysl Polska
realizace 2012

násypy a opěrné zdi k mostním konstrukcím dálnice A2 – Kutno, Polsko
investor Bögl a Krysl Polska
realizace 2012

výstavba panelové cesty
investor Bögl a Krysl Slovenska republika
realizace 2013

demolice kotelny Lysá nad Labem
investor Bögl a Krysl
realizace 2011

nátěr rozvoden a stožárů vysokého napětí
investor APT Praha
realizace 2001 – 2006

práce na HTU – rozšíření obchodního komplexu Baumax Chomutov
investor ZEMA KV.

oprava lesních cest Kraslice
realizace 2013

Ukázka realizací – stavby

Opěrná zeď - Karlovy Vary Opěrné stěny komunikací - Polsko Opěrné stěny komunikací - Polsko Opěrné stěny komunikací - Polsko Násypy k mostní konstrukci - Polsko, Kutno  izolace mostních konstrukcí - Polsko Odvodnění mostní konstrukce - Bílý kostel Odvodnění mostní konstrukce - Bílý kostel Odvodnění mostní konstrukce - Bílý kostel   Rekonstrukce jezu - Chýlice Stavba jezírka - Kaizlovy sady, Praha 

>>>přejít na referenční projekty – sanace >>>

Back to Top